پایگاه تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری - اولین و بزرگترین مرجع CRM در کشور
اخبار داغ:
 • حضور CRMROOM در نمایشگاه گالفود 2020 دبی
یکی از مهم ترین اجزا برای جاری سازی و مدیریت تجربه مشتری در سازمان و اجرای نظام چرخه #بهبود_مستمر ،تعیین #مسئولیت ها ،#ساختارسازمانی،حاکمیت و #رهبری_تجربه_مشتری در سازمان است.
برای بررسی دقیق تر این موضوع ،می بایست به این موضوع اشاره نمود که کلیت حاکمیت تجربه مشتری بر دو اصل حاکمیت اجرا و ساختار و سازمان ،نهادینه و برنامه ریزی گردد.


زمانی که در خصوص حاکمیت تجربه مشتری صحبت می شود اساسی ترین موضوع این است که سازمان ها می بایست مدیریت تجربه مشتری را به بخشی از مسئولیت های شغلی اساسی خود تبدیل نماید.
حاکمیت در اینجا به صورت یک نظارت و #مدیریت _هدفمند تعریف می شود که در ارتباط با تجربه مشتری این حاکمیت می بایست بر کل کارکرد های سازمانی برقرار می گردد.

نویسنده :دکتر پیام ناوی عضو هیئت مدیره اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

اخبار ويژه

 • 98/07/01 آغاز همکاری CRMROOM و کانون ایران زمین
 • 98/06/20 پانزدهمین کارگاه CEM برگزار شد
 • 98/06/14 چهلمین کارگاه عمومی CRM برگزارشد
 • 98/06/10 کارگاه گیمیفیکیشن در بانک سامان اجرا شد
 • 98/06/05 آغاز همکاری CRMROOM و بانک مسکن
 • 98/06/01 آغاز همکاری CRMROOM و کارگزاری سهم آشنا
 • 98/05/28 آغاز همکاری CRMROOM و گروه مپنا
 • 98/05/09 رونمایی از نقشه راه CRM در بیمه دی
 • 98/05/03 آغاز فاز دوم CRM در بازرگانی اسپیتامن
 • 98/04/30 کارگاه مهندسی فروش برگزار شد
 • 98/03/30 کارگاه باشگاه مشتریان برگزار شد
 • 98/03/15 کارگاه CEM برگزار شد
 • 98/02/15 آغاز همکاری CRMROOM و آکادمی زبان سفیر
 • 98/02/10 آغاز همکاری CRMROOM و بازار بروزرسان
 • 98/02/01 آغاز همکاری CRMROOM و بانک تجارت