آکادمی CRM اروپا
Customer Relationship Management Room
Membership
CRM academy of europe news:

Keith Pearce looks at the implications of the Customer Effort Score really being the best predictor of repurchasing.
comments: 0
Read more
  • نرم افزار کلونی
  • مرکز مراقبت از مشتریان
  • گروه بین المللی راهبرد توسعه پایدار
  • واحد تغذیه و ایمنی زنجیره غذا
  • بانک ملت
  • روزنامه اقتصادی آسیا
  • پی سی آفیس
  • نرم افزار ایزو 10002
  Render time: 0.0769 sec, 0.0125 of that for queries. DB queries: 44. Memory Usage: 3,452kB