آکادمی CRM اروپا
Customer Relationship Management Room
Membership
CRM academy of europe news:

To help reappraise your strategy, or pull one together for the first time, Tom Darnell provides the following checklist.

comments: 0
Read more
  • نرم افزار کلونی
  • مرکز مراقبت از مشتریان
  • گروه بین المللی راهبرد توسعه پایدار
  • واحد تغذیه و ایمنی زنجیره غذا
  • بانک ملت
  • روزنامه اقتصادی آسیا
  • پی سی آفیس
  • نرم افزار ایزو 10002
  Render time: 0.0798 sec, 0.0091 of that for queries. DB queries: 44. Memory Usage: 3,451kB